עמוד:10

למורה . 1 אומרים לילדים לגזור את הציורים . אחד של הדף ולנסות להמציא סיפור 2 . אומרים לילדים לבחור ציורים מצד לפי הציורים . החדר מלוכלך . הילד עצוב . החדר מסודר . אמא שמחה . חתול בא . מסודר ) להקנות את המילה ( . החדר נקי . בעל פה . למשל : החדר מלוכלך, לא 3 . מבקשים מהילדים לספר את הסיפור ( אפשר לתרגם את אות היחס ב, ולהגיד בשלולית . הכלב נקי . הילדה רטובה . הכלב הולך . הכלב רואה שלולית . הכלב 4 . אפשרות לסיפור שבעמוד הבא : שזה כמו בערבית ( . סיפור על פי ציורים 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר