עמוד:19

משחק קלפים לתרגול יחיד - רבים ) חזרה על אוצר המילים בתוספת צורת הריבוי בזכר ( הכנה למשחק : 1 . מצביעים על ציור ביחיד ואומרים את המילה המתאימה, ואחר כך מצביעים על אותו ציור ברבים ואומרים את המילה . למשל : ברז – ברזים . בית – בתים . . 2 מצביעים על ציור ברבים ואומרים את המילה, ומבקשים מהילדים להצביע על אותו ציור ביחיד ולהגיד את המילה . למשל : סבונים – סבון . ילדים – ילד . 3 . מבקשים מהילדים לגזור את הכרטיסים . אם משחקים בזוגות – גוזרים רק מחוברת אחת . משחק בזוגות : . 1 שמים את הקלפים הפוכים בערימה על השולחן . 2 . כל ילד לוקח 4 קלפים . 3 . כל ילד מחזיק את הקלפים שלו ומנסה להשלים זוגות של יחיד ורבים של אותו חפץ על ידי שאלות . למשל : אם יש לו מסרק – הוא שואל את הילד מולו "יש לך מסרקים ? " ; אם יש לו "מסרקים" הוא ישאל – "יש לך מסרק ? " אם לחבר יש קלף מתאים – הוא נותן לו . אם אין לו קלף מתאים – הילד השואל לוקח קלף מהקופה והתור עובר . 4 . ילד שמוצא זוג יחיד ורבים – מניח אותו לידו על השולחן . . 5 מנצח מי שמוצא יותר זוגות . למורה 19

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר