עמוד:30

2 1 ס 3 למורה הכרת האות ס סרגל, סיר, ספר . מבקשים מהילדים למצוא את האות אומרים לילדים את המילים שבציורים מתחת לאות : פעילות 1 - אומרים לילדים את שם האות החדשה . ס החלולה בסוף החוברת ולצבוע אותה . אחר כך אומרים לילדים להקיף רק מה שמתחיל ב - ס . פעילות 2 - אומרים לילדים את המילים שבציורים . פעילות 3 - אומרים לילדים לצבוע בציור רק את החלקים שיש בהם ס . מתקבל סוס . 30

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר