עמוד:23

חזרה על האותיות א - ח . 1 אומרים לילדים לגזור את הציורים ולשׂים אותם על השולחן . . 2 אומרים לילדים אות ומבקשים מהם להרים ציור מתאים לאות הזאת ) בהתחלת מילה ( . לכל אות יש שני ציורים מתאימים . . 3 כדאי לפנות כל פעם לילדה או לילד ולשאול מה יש בכרטיס שהרימו, למשל : זיתים . . 4 אחר כך אפשר לבקש להרים רק כרטיסים של בעלי חיים, או רק כרטיסים של דברים שקשורים לקיץ, וכו' . למורה 23

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר