עמוד:21

סיפורים בציורים . 1 אומרים לילדים לגזור את הציורים . יש ציורים משני צדי הדף . בכל צד - סיפור אחר . . 2 מבקשים מהילדים לבחור סדרת ציורים ( של בן או של בת , ) להמציא סיפור לפ י הצי ורים ול סדר א ת הציורי ם על השולחן לפי הסדר של הסיפור שהמציאו . . 3 מ בקשי ם מ כ מ ה ילדים לספר את הסיפור שלהם . למשל : הילדה באה . יש מ תנה ע ל השולחן . הילדה רוצה מצלמה . מה יש במתנה ? במתנה יש מצלמ ה . הילדה שמחה . הילדה מצלמת . או : הילד בא . יש מתנה על השולחן . הילד רוצה נעליים . מה יש במתנה ? במתנה יש נעליים . הילד שמח . הילד משחק כדורסל . ל מ ו ר ה 21

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר