מתוך:  > Sky High Workbook > Glossary

עמוד:244

דרך, כביש طريق، شارع road אמיתי حقيقي real סלע صخرة rock להבין, להכיר ב- يدرك، يلحظ realize לשחק משחק תפקידים يلعب لعبة الأدوار role play באמת, ממש, למעשה حقًّاا، فعلًا really לגלגל, להתגלגל يلفّ، يدحرج، يتدحرج roll סיבה سبب reason לגלגל / להתגלגל يُنزل، يتدحرج roll down לקבל يتسّلم، يتلّقى receive למטה שיא رقم قياسي ) record )n גג سطح roof להקליט يسجل ) record )v חדר غرفة room אדום أحمر red תרנגול ديك rooster להתייחס ל-, להפנות يرجع إلى، يحيل refer שורש جذر ) root )n כינויי גוף רפלקסיביים الضمائر الانعكاسية reflexive ) rose )past tense of rise pronouns עגול مدور ) round )adj להירגע, לנוח يهدأ، يسترخي relax דרך, מסלול طريق، مسلك، مسار route דתי ديني، متدين religious שורה صف row לזכור يذكر remember רוגבי روغبي rugby הסרה, פינוי إزالة، نقل removal חוק قاعدة، قانون ) rule )n לשכור يستأجر ) rent )v לרוץ يركض، يعدو run להחליף يستبدل replace דיווח, דו”ח إبلغ، تقرير ) report )n S s לדווח يعلن، يبلغ ) report )v עצוב حزين ) sad )adj כתב (עיתונאי( مراسل صحفي reporter עצב حزن ) sadness )n בקשה إلتماس، رجاء request בטוח آمن ) safe )adj הצלה إنقاذ ) rescue )n בבטחה بأمان ) safely )adv להציל ينقذ ) rescue )v בטיחות أمان، سلمة ) safety )n מנוחה راحة ) rest )n מזל קשת برج القوس Sagittarius לנוח يستريح ) rest )v ) said )past tense of say מסעדה مطعم restaurant מפרש شراع، قلع ) sail )n תוצאה نتيجة result להפליג يبحر ) sail )v לחזור, להחזיר يعود، يرجع، يردّ return מַלָח بحار sailor חזרה مراجعة ) review )n סלט سلطة salad לחזור על يراجع ) review )v מוכר, איש מכירות بائع، رجل مبيعات salesperson קרנף كركدن، وحيد القرن rhino אותו הדבר, זהה نفس الشيء، شبيه بـ - ) same )adj חרוז قافية rhyme חול رمل sand אורז أرز rice صندل، خفّ sandal סנדל עשיר غني ) rich )adj כריך ساندويش sandwich לרכב על, לנסוע ב- يركب ) ride )v ) sat )past tense of sit ימין يمين right يوم السبت Saturday שבת מיד على الفور right away להציל, לשמור, לחסוך ينقذ، يدخر، يوفّر ) save )v يرتفع، تشرق الشمس rise לעלות, לזרוח (שמש) ) saw )past tense of see נהר نهر ) river )n 244


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר