עמוד:211

5 UNIT 4 PART P A R T 4 Reading EXERCISE B1 , 156 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE Do you remember these words? Match the words in A to their meanings in B. You can use the Glossary for help. התאימו את המילים ב- A לפירושים שלהן ב- B . אתם יכולים להיעזר במילון שבסוף הספר. لائموا الكلمات الواردة في A لمعانيها في B . إنكم تستطيعون الاستعانة بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. 1 A B בהיר / فاتح . clear a . 1 לצאת לטיול רגלי / يذهب لرحلة سيرًا على الأقدام . skin b . 2 להתעורר / يستيقظ . light c . 3 חמים / دافئ . get up d . 4 1 בהיר / صحو، صافٍ . join e . 5 להצטרף / ينضمّ إلى . warm f . 6 שמח / مسرور . go for a hike g . 7 עור / جلد . glad h . 8 2 A B גינה, פארק / متنزّه . quite a . 1 נראה / يبدو . grown-up b . 2 מבוגר / بالغ . seem c . 3 להישאר / يبقى . d ) park )n . 4 1 לגמרי / تمامًا . put on e . 5 לנחש / يحزر . guess f . 6 ללבוש / يرتدي . really g . 7 באמת / حقًّا . stay h . 8 . Sky High Challenge Write at least three sentences with words from above 211


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר