עמוד:194

2 PART Reading EXERCISE B1 , 143 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE Do you remember these words? Match the words in A to their meanings in B. You can use the Glossary for help. התאימו את המילים ב- A לפירושים שלהן ב- B . אתם יכולים להיעזר במילון שבסוף הספר. لائموا الكلمات الواردة في A لمعانيها في B . إنكم تستطيعون الاستعانة بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. 1 A B להכות, לפגוע / يضرب، يصيب . kill a . 1 אדמה, קרקע / أرض، تربة . expert b . 2 לנסוע, לסייר / يقوم برحلة، يتجول . storm c . 3 צד / جانب . ground d . 4 1 להרוג / يقتل . several e . 5 קרוב / قريب من . hit f . 6 מומחה / خبير . area g . 7 סערה, סופה / عاصفة . side h . 8 אחדים, כמה / عدة، بعض . i ) travel )v . 9 אזור / منطقة . j ) close )adj . 10 2 A B בניין / مبنى، عمارة . wide a . 1 להופיע / يظهر، يبدو . completely b . 2 לעקוב אחרי, לנהוג לפי / يتابع، يتبع . destroy c . 3 להרוס / يدمّر . building d . 4 1 רחב / واسع . follow e . 5 לעלות (מחיר) / يكلف . appear f . 6 לגמרי / كله، تمامًا . g ) cost )v . 7 להרים / يرفع . dangerous h . 8 מסוכן / خطِر . lift i . 9 . Sky High Challenge Write at least four sentences with words from above 194


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר