עמוד:170

EXERCISE F2 , 128 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE . New Words Translate the words below. Use the Glossary for help תרגמו את המילים שלמטה. היעזרו במילון שבסוף הספר. ترجموا الكلمات الواردة أدناه. استعينوا بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. act )v) . 1 kill . 10 להתנהג / يتصرف afford . 2 shake . 11 although . 3 ) smell )n . 12 bring back . 4 turn around . 13 clear )adj) . 5 voice . 14 face )v) . 6 whisper . 15 grown-up . 7 wonder )v) . 16 horrible . 8 you’d better . 17 I’ve ever seen . 9 Sky High Challenge Find the word for each definition below in the list of New . Words above have enough money . 1 adult . 2 you should . 3 terrible . 4 speak very quietly . 5 170


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר