עמוד:159

4 UNIT Word Power P EXERCISE C , 123 AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE A R T A 3 . Complete what the people say with the words below השלימו את מה שהאנשים אומרים עם המילים שלמטה. أكملوا ما يقوله الأشخاص بالكلمات الواردة أدناه. taking off coast empty is over might . I can’t wait till the summer ! I can see the coast 21 . It rain this afternoon 3 . Mom, the box is almost ! Look! The plane is 5 4 B Complete the sentences with the words below. Then use the letters in the boxes to solve the riddle that follows. השלימו את המשפטים עם המילים שלמטה. לאחר מכן, השתמשו באותיות במשבצות כדי לפתור את החידה אחרי המשפטים. أكملوا الجمل بالكلمات الواردة أدناه، ثم استعملوا الأحرف في المربّعات لحلّ اللغز الوارد بعد الجمل. hardly cancel prepared expect accident coast c a n c e l Why did David his trip? . 1 . Two people got hurt in the . 2 We need to go shopping. There is any food in the house. . 3 . It’s going to snow tomorrow. So be . 4 . They are sailing along the . 5 When do you Ann to arrive? . 6 What vegetable do people often use for the nose of a snowman? . Answer: A c 159


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר