עמוד:157

4 UNIT 3 PART P A R T 3 Reading EXERCISE B1 , 120 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE Do you remember these words? Match the words in A to their meanings in B. You can use the Glossary for help. התאימו את המילים ב- A לפירושים שלהן ב- B . אתם יכולים להיעזר במילון שבסוף הספר. لائموا الكلمات الواردة في A لمعانيها في B . إنكم تستطيعون الاستعانة بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. 1 AB להספיק / يدوم، يبقى . make sure a . 1 סערה / عاصفة . b ) last )v . 2 אלף / ألوف . in addition c . 3 כרטיס / تذكرة . storm d . 4 1 לוודא / يتأكد من . ticket e . 5 מסוכן / خطِر . thousand f . 6 בנוסף / بالإضافة . dangerous g . 7 2 AB כתוצאה מכך / نتيجةً لذلك . warn a . 1 1 להזהיר / يحذّر، ينذر . as a result b . 2 נורא / فظيع . indoors c . 3 לשפר / يحسن . layer d . 4 מסוכן / خطِر . improve e . 5 בבית / داخل البيت . terrible f . 6 שכבה / طبقة . dangerous g . 7 Sky High Challenge Look at the picture below. What is the girl thinking? Write at . least five sentences about the picture using words from above 157


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר