עמוד:145

4 UNIT Listening The Winter Olympics P A R T EXERCISE C1 , 112 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE 1 Do you remember these words? Match the words in A to their meanings in B. You can use the Glossary for help. התאימו את המילים ב- A לפירושים שלהן ב- B . אתם יכולים להיעזר במילון שבסוף הספר. لائموا الكلمات الواردة في A لمعانيها في B . إنكم تستطيعون الاستعانة بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. AB 1 להתקיים / يحدث . event a . 1 להשתתף / يشترك . team b . 2 למעשה, בעצם / فعلاً . athlete c . 3 ספורטאי / لاعب رياضي . in fact d . 4 1 אירוע / حدث . take place e . 5 להשתנות / يتغيّر . take part f . 6 קבוצה / فرقة . g ) change )v . 7 2 AB קצת / قليلاً، قطعة صغيرة . for example a . 1 1 לדוגמה / مثلاً . different b . 2 תוכנית / برنامج . until c . 3 עד / حتى . interesting d . 4 שונה / مختلف . a bit e . 5 מעניין / مثير للاهتمام . realize f . 6 להבין / يدرك . g ) program )n . 7 . Sky High Challenge Write at least five sentences with words from above 145


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר