עמוד:103

3 UNIT B P Complete the chart for some irregular verbs. Then circle the Past Simple form of 1 A R T . the verbs in the puzzle 1 השלימו את הטבלה. לאחר מכן, הקיפו את צורת ה- Past Simple של הפעלים בתפזורת. أكملوا الجدول، ثم أحيطوا بدائرة صيغة الـ- Past Simple للأفعال في لغز الكلمات المبعثرة. BSVGREADBPresent Simple Past Simple SECSAWXSD get got . 1 LNAATEHTR come . 2 ETMFWBNOG do . 3 FTEDMKLOO send . 4 TBOUGHTKT take . 5 DMETIHDID leave . 6 UWWMADEHN see . 7 eat . 8 make . 9 read . 10 buy . 11 meet . 12 Use a . Complete the sentences with verbs from the puzzle in exercise B1 2 different verb in each sentence. השלימו את המשפטים עם פעלים מהתפזורת שבתרגיל B1 . השתמשו בפועל שונה בכל משפט. أكملوا الجمل بأفعال من لغز الكلمات المبعثرة في تمرين B1 . استعملوا فعلاً مختلفًا في كلّ جملة. bought Kate some fruit at the store this morning. . 1 I my homework an hour ago. . 2 We a great movie yesterday. . 3 . I an interesting book last week . 4 Maya an email to her friend a few minutes ago. . 5 ! We fish for lunch. It was delicious . 6 . Tom isn’t here. He an hour ago . 7 I my friend at the restaurant. . 8 C Write sentences in the Past Simple with the words below. yesterday / at the mall / two sweaters / buy / Wendy . 1 . Wendy bought two sweaters at the mall yesterday for a test / study / Alex / yesterday . 2 a minute ago / here / stop / the bus . 3 last night / at the party / dance / they . 4 yesterday / to the vet / our dog / take / we . 5 103


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר