מתוך:  > Sky High Workbook > 2 Spotlight

עמוד:53

2 UNIT E P A Complete at least two sentences. Make them true for you. Pay attention to the R T . words in bold 1 . I sometimes fall asleep . 1 . I always make sure that . 2 . I think it is important to protect . 3 . I would like to be an expert in . 4 Reading EXERCISE B1 , 42 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE Do you remember these words? Match the words in A to their meanings in B. You can use the Glossary for help. התאימו את המילים ב- A לפירושים שלהן ב- B . אתם יכולים להיעזר במילון שבסוף הספר. لائموا الكلمات الواردة في A لمعانيها في B . إنكم تستطيعون الاستعانة بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. 1 A B בעיה / مشكلة . afraid of a . 1 סוג של / نوع من . believe b . 2 טעות / غلطة . expert c . 3 1 פוחד מ - / خائف من . kind of d . 4 מומחה / خبير . solve e . 5 לפתור / يحلّ . mistake f . 6 להאמין / يؤمن، يصدّق . problem g . 7 2 A B עבודה / عمل . ready a . 1 לחזות / يتنبأ . divide b . 2 לחלק / يقسّم . predict c . 3 לבד / لوحده . job d . 4 1 מוכן / جاهز، مستعد . e ) lost )adj . 5 אבוד, תועה / ضائع، مفقود . alone f . 6 . Sky High Challenge Write at least four sentences with words from above 53


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר