מתוך:  > Sky High Workbook > 2 Spotlight

עמוד:71

2 UNIT P EXERCISE B2 , 58 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE A R T 3 . New Words Translate the words below. Use the Glossary for help תרגמו את המילים שלמטה. היעזרו במילון שבסוף הספר. ترجموا الكلمات الواردة أدناه. استعينوا بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. because of . 1 million . 12 בגלל / بسبب be used to . 2 rent )v) . 13 and ... both . 3 skate . 14 concentrate . 4 sunlight . 15 darkness . 5 ) tour )v . 16 during . 6 tourist . 17 get around . 7 turn into . 18 get up . 8 unusual . 19 go for a hike . 9 whatever . 20 lake . 10 worry about . 21 midnight . 11 Sky High Challenge Write at least three words or phrases from . the New Words list above that you could use to talk about vacations 71


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר