מתוך:  > Sky High Workbook > 1 Sky High

עמוד:46

3 Read More 37 AFTER STUDENT’SBOOK, PAGE A . Read the article United Europe The Year without a States Mount Tambora SUMMER Indian Ocean 2 from the volcanic eruption 1 The cloud of ash was very 1816 Most summers are warm and sunny, but the summer of different. In many parts of the world, the sun didn’t shine and it was much colder than normal. At the time, nobody understood why the weather was so different. But today , 1815 , 5 we know it was because of a volcanic eruption. It happened on April 5 in the Indian Ocean. There was 4 on an island 3 a volcano – on Mount Tambora a very loud noise. People could hear it hundreds of kilometers away. Sadly, by the hot stones and rocks that came 5 many people on the island were killed out of the volcano. After the eruption, there was a cloud of ash in the air. This dark cloud slowly 10 moved to the north. In the United States, the sun suddenly stopped shining and it became freezing cold. The farmers were very worried because it was too cold and too dark to grow food. In Europe there was the same problem. All over the world, people were cold and hungry. was hard for many people, but something good also came 1816 The summer of 15 out of it. During that cold and rainy summer, Mary Shelley wrote her famous At the time, she was on vacation with a few friends at Lake . book Frankenstein Geneva in Switzerland. Mary and her friends weren’t having any fun because And . 6 it was raining all the time. In the end, they decided to write ghost stories 7 a story about a young man who creates – that’s how Frankenstein was born 20 . a monster on a dark and stormy night אפר / رماد ash 1 נהרגו / قُتلوا were killed 5 התפרצות הר געש / انفجار بركاني volcanic eruption 2 סיפורי רוחות / قصص الأشباح ghost stories 6 הר געש / بركان volcano 3 יוצר / ينشئ creates 7 אי / جزيرة island 4 46


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר