עמוד:121

صفحة 138 أحاج ٍ عدد ِيَّة ٌ أكملوا ٱ لعدد ٱ لملائم في ٱ لمثلث ٱ لخالي . اشرحوا : 200 + 300 - 30 = 470 9 + 6 - 2 = 13 20 + 30 - 2 = 48 6 + 2 - 1 = 7 الجواب : 7 شرح ممكن : ف كل المثلثات ، العدد الموجود داخل المثلث هو نتيجة تمرين سلسلة – العدد اليسر زائد العدد اليمن ناقص العدد العلوي ( تفصيل التمارين تحت الرسم ) . شرح آخر : ف كل المثلثات ، حاصل جمع العدد اليسر مع العدد اليمن يساوي حاصل جمع العدد العلوي مع العدد الموجود داخل المثلث . صفحة 153 هذه تمارين م ُمكنة : أحاج ٍ عدد ِيَّة ٌ في كل بند ، ركبوا تمرينا من كل ٱ لعداد ٱ لموجودة في ٱ لدائرة . يسمح ب ٱ ستخدام كل عدد مرة واحدة فقط . يمكن ٱ ستخدام ٱ لضرب ، ٱ لقسمة ، ٱ لطرح و ٱ لجمع ، وإضافة قوسين .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר