עמוד:91

מרבית התלמידים ימשיכו את הסדרה בקפיצות שוות ( סדרה חשבונית ) , כך : 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 יהיו תלמידים שימשיכו את הסדרה לפי חוקיות כפלית ( סדרה הנדסית ) , כך : 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 אפשר להמשיך את הסדרה גם כסדרה שיש בה דגם חוזר , למשל כך : 2 , 4 , 2 , 4 , 2 , 4 אפשר גם להגדיר חוקיות מורכבת יותר . חשוב לבקש מהתלמידים לנסח בקול את החוקיות בסדרה שהציגו . לאחר הדיון בסדרות של התלמידים מבקשים מהם להתבונן בסדרות שבפעילות ולפעול לפי ההוראות . « הינה סדרות המספרים שהשלימו חן , נטלי , שני ויאיר . נסו לגלות את החוקיות בכל סדרה והשלימו את המספר הבא . « שאלו כל ילד מה החוקיות בסדרה שלו . מי אמר כל דבר ? כתבו ליד כל בועת דיבור את שם הילד המתאים . שימו לב : אחד הילדים דיבר פעמיים . אפשר לתאר את הקשר בין המספרים בסדרה שלי כך : + 2 , - 1 , + 2 , - 1 ... בסדרה שלי כל מספר גדול פי 2 מהמספר שלפניו . בסדרה שלי כל מספר גדול ב - 2 מהמספר שלפניו . בסדרה שלי הקפיצה ממספר למספר גדלה בכל פעם ב - . 1 בסדרה שלי כל מספר גדול ב - 1 מהמספר שנמצא שני מקומות לפניו . הסדרות של חן ושל שני הן הסדרות המוכרות , שהחוקיות בהן ברורה . בסדרות של נטלי ושל יאיר יש חוקיות מורכבת יותר . בסדרה של נטלי הקפיצה ממספר למספר גדלה בכל פעם ב - . 1 כלומר אם כותבים בין כל שני מספרים עוקבים בסדרה את ההפרש ביניהם ( גודל הקפיצה ) מקבלים סדרה של מספרים עוקבים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר