עמוד:81

בפעילות 3 נתונה בעיה שאחד ממרכיביה הוא שבר במשמעות של חלק מכמות ( 4 5 5 , 000 מ " ר ) , משמעות שנלמדה בפרק " שברים – חלק א " בתחילת הספר לתלמיד . ייתכן שהמרכיב הזה יקשה על תלמידים מסוימים , והם יזדקקו לתזכורת בנושא . מושית הבלשית עמוד – 193 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 94 – 89 ) בפעילות 4 יש 9 בעיות מילוליות , דו - שלביות ורב - שלביות , שבחלקן יש להשתמש בנתונים או בתשובות מבעיות קודמות כדי לפתור אותן . למשל בבעיה שבסעיף ג על התלמידים להשתמש בנתון על המספר הכולל של המשתתפים בטיול שעליהם לחשב בעזרת הנתונים בסיפור שבפתיחת הפעילות . לרוב אפשר לפתור בעיה רב - שלבית במגוון דרכים – בכמה תרגילים או בתרגיל אחד . כדי להדגים זאת , להלן שלוש דרכי פתרון של תלמידים לבעיה בפעילות : 6 . 6 בטיול קהילתי השתתפו 40 משפחות . כל משפחה שילמה 200 שקלים עבור נסיעות ו 100 שקלים עבור כניסות לאתרים . במהלך הטיול החליטו לוותר על כניסה לכמה מהאתרים , ולכן בסוף הטיול החזירו לכל משפחה 35 שקלים . כמה שילמו כל המשפחות יחד על הטיול ? תלמיד א : כמה שילמה כל משפחה בהתחלה ? 100 + 200 = 300 כמה שילמו כולם יחד ? 300 × 40 = 12 , 000 כמה כסף החזירו לכולם בסך הכול ? 35 × 40 = 1 , 400 מה הייתה העלות הכוללת של הטיול ? 12 , 000 - 1 , 400 = 10 , 600 תשובה : עלות הטיול הייתה 10 , 600 שקלים . תלמיד ב : מה הייתה העלות לכל משפחה בסוף ( אחרי שהחזירו להם כסף )? 200 + 100 - 35 = 265 מה הייתה העלות הכוללת של הטיול ? 265 × 40 = 10 , 600 תשובה : עלות הטיול הייתה 10 , 600 שקלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר