עמוד:64

שוב חישוב - בעיות השוואה עמודים –168 165 הפינה שוב חישוב חוזרת בסוף כל פרק וכוללת משימות בנושאים שנלמדו בפרקים קודמים או בשנים קודמות . הפעילויות בנויות כך שהתלמידים יוכלו לעבוד בהן באופן עצמאי . אפשר לפתור את פעילויות שוב חישוב בכל זמן במהלך הלימוד בפרק . בפינה הזאת הפעילויות עוסקות בנושא בעיות השוואה . הינה האפשרויות המתאימות בסעיף א בפעילות : 1 . 1 ניר צעיר פי 6 מנירה . א . הקיפו את כל האפשרויות המתאימות . נירה בת 8 וניר בן . 48 ניר בן 9 ונירה בת . 54 נירה בת 13 וניר בן . 7 ניר בן 6 ונירה בת . 12 נירה בת 72 וניר בן . 12 בסעיף ב במשפט הראשון יש אפשרויות רבות להשלמה , לדוגמה : לעומת זאת במשפט השני אין שום אפשרות להשלמה . זאת משום שעל גילה של נירה להיות מספר שהוא כפולה 6 ( משום שהיא מבוגרת פי 6 מניר ) , וכל מספר כזה מוכרח להיות זוגי ( משום שאחד הגורמים של 6 הוא . ( 2 התלמידים יכולים לנסות אפשרויות שונות ולהיווכח שהמצב הזה אינו אפשרי , וכדאי לדון איתם בהסברים שלהם לתשובה הזאת . התלמידים יכולים לבדוק את תשובותיהם על ידי הצבת מספר כלשהו במקום הריבוע . אומנם מספר כדי להבין רב את של הטעות דוגמאות . למשל אינו מוכיח , אם התלמיד את הטענה כתב , בטעות אולם אם כך טעו : בהכללה , 3 דוגמה × אחת × 6 = מספיקה א אם יציב למשל את המספר 10 בתרגיל המקורי , הוא ימצא שהמחומש מייצג את המספר , 30 ואז השוויונות לא יהיו נכונים : 10 30 כהכנה לפעילות 36 אפשר לתת לתלמידים פעילות דומה במספרים קטנים יותר , למשל : אם כל תלמידי בית הספר יעמדו בשרשרת אנושית , האם הם יעמדו לאורך 100 מטר ? לאורך 1 קילומטר ? לאורך 10 קילומטרים ? בדקו את עצמכם עמודים –164 162 בחלק הזה חוזרים על החומר שנלמד בפרק , והוא משמש לבדיקה עצמית של התלמידים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר