עמוד:51

בפעילות 5 על התלמידים להפעיל שיקול דעת בתחומים שונים כמו אומדן ותכונות המספרים . ייתכנו אפשרויות רבות לפתרון . מומלץ לדון עם התלמידים בשיקולים שלהם בבחירת המספרים שהשתמשו בהם בתרגילים . בפעילות 7 חוזרים לחתולים גזר והלל . שוב מוצג תרגיל , הלל מעדיף לפתור אותו בשיטת האלגוריתם במאונך , ואילו גזר מעדיפה לפתור בדרך אחרת ומציגה את כרטיסי המספרים , שהתלמידים למדו בעזרתם בכיתות ג ו - ד . היא מציגה את 4 , 000 כ - 4 כרטיסים של 1 , 000 ( התלמידים יכולים להקיף 4 כרטיסים כאלה בלוח המספרים המחיק ) , ואז מחסירה 100 מ - . 1 , 000 תלמידים הזקוקים לכך יכולים להמיר אלף אחד ל - 10 מאות בלוח המספרים המחיק ולהמשיך . כדאי לנהל דיון בכיתה ולשאול : מה שיטת הפתרון המועדפת עליכם ? אילו שיטות נוספות אתם מכירים ? אפשרות אחת היא ישר המספרים הריק : פתרון תרגילים על ישר המספרים הריק נלמד בשנים קודמות , והוא מתבסס על היכרות עם רצף המספרים . השימוש בישר מספרים לפתרון תרגילים מאפשר גמישות רבה , מפתח את תובנת המספרים ומכין לפתרון תרגילים בעל פה . מתי כדאי להשתמש בשיטות השונות ? כדאי לקיים את הדיון הזה מול רשימת תרגילים מתאימה , כלומר תרגילים שנוח יותר לפתור לא במאונך . למשל , יש תלמידים שיעדיפו לפתור את התרגיל בסעיף ה בפעילות 8 במאונך . גם בפעילות 9 הלל וגזר מציגים את דרכי הפתרון שלהם , וגם בפעילות הזאת הם מעודדים את התלמידים להתבונן במספרים שבתרגיל החיבור , להפעיל שיקולים שונים למציאת התשובות ולא להסתמך על פתרון בעזרת אלגוריתם . נוח לפתור את תרגילי החיבור שבפעילות הזאת על ידי החסרת מספר כלשהו מאחד החלקים והוספתו לחלק האחר . כך מתקבל תרגיל אחר שתוצאתו שווה לתוצאת התרגיל המקורי , אך הוא קל יותר לפתרון . יוצא מן הכלל עמוד – 129 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 104 – 95 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר