עמוד:37

השבר כמנת חילוק כשמחלקים 3 עוגות בין 4 ילדים , כל ילד מקבל 3 4 עוגה . מחלקים כל עוגה ל - 4 חלקים שווים , וכל ילד מקבל 1 4 מכל עוגה , כלומר 3 4 בסך הכול : . 3 : 4 = 3 4 במשמעות הזאת המונה של השבר מייצג את מספר השלמים , והמכנה מייצג את מספר הקבוצות שרוצים לחלק אליהן את השלמים . קו השבר מקביל במשמעות שלו לסימן החילוק . יש ביחידה הזאת 3 פעילויות . בכולן מוצגות בעיות של חלוקת עוגות בין ילדים . בכל הסעיפים כל עוגה מחולקת לחלקים שווים לפי מספר הילדים , וכל ילד מקבל חלק אחד מכל עוגה . השאלות מכוונות את התלמידים לוודא שהחלוקה המתוארת היא הוגנת , כלומר שהעוגות מחולקות שווה בשווה בין הילדים , ולמצוא את השבר המתאים לחלק שכל ילד מקבל מהעוגות . כמו כן התלמידים מתבקשים להתאים תרגיל חילוק לכל חלוקה . לבסוף בוחנים את כל תרגילי החילוק ומגיעים להכללה : כל שבר הוא תוצאת תרגיל החילוק של המונה שלו במכנה שלו . למשל , השבר הוא המנה של חילוק 3 ב = 3 : 5 . 5 הערות : עד כה נתקלו התלמידים בעיקר בתרגילי חילוק שהמחולק בהם גדול מהמחלק , ולכן כשנדרש תרגיל שהמחולק בו קטן מהמחלק תלמידים רבים עשויים לטעות ולהתאים תרגיל הפוך לתרגיל המתבקש . חשוב להזכיר להם כל הזמן את הכינוי המתאים לכל מספר בתרגיל : כמה עוגות מחלקים בין כמה ילדים . בחלק מהמקרים יש דרכים נוחות יותר לחלק את העוגות מהדרך המתוארת . למשל , כדי לחלק 3 עוגות בין 2 ילדים , כמו בסעיף ג בפעילות , 3 קל יותר לתת עוגה שלמה אחת לכל ילד ולחצות רק את העוגה השלישית . הדרכים האלה יידונו בהרחבה בכיתה ו . עם זאת אם התלמידים עצמם מציעים דרכי חלוקה חלופיות , מומלץ לבדוק ולגלות שכל ילד מקבל את אותו מספר עוגות לא משנה באיזו דרך חלוקה בוחרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר