עמוד:183

פרק , 2 יחידה 3 . 1 השלימוּ את התארים המתאימים . أكمل و ا ب و اسطة الصفات المناسبة . ליאן מספּרת להוֹרים שלה על הכּיתה החדשה : הכּיתה שלי מאוֹד ! יפה / יפה יש בּכּיתה קירוֹת וקיר אחד בצבע . לבנוֹת / לבנים כּחוֹל / כּחוּלה יש חלוֹנוֹת . על החלוֹנוֹת יש וילוֹנוֹת עם פּ ְ רחים . גדוֹלים / גדוֹלוֹת יפים / יפוֹת על קיר אחד יש הרבּה תמוּנוֹת של כּל התלמידים בּכיתה . קטנים / קטנוֹת כּל השוּלחנוֹת בּכיתה , וכל הכּיסאוֹת . כּחוּלים / כּחוּלוֹת חוּמוֹת / חוּמים יש בּכיתה שני לוּחוֹת - על לוּח אחד המוֹרה כּוֹתבת , ועל הלוּח השני גדוֹלים / גדוֹלוֹת יש ציוּרים של תלמידים . על הקיר יש שעוֹן , יפים / יפוֹת גדוֹל / גדוֹלה ואנחנוּ יוֹדעים מתי יש הפסקה . בּהפסקה ה כּל התלמידים גדוֹל / גדוֹלה מ ְשׂח ֲק ִים בּ ֶח ָצ ֵר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר