עמוד:179

. 6 השלימוּ את המש פּ ָ טים בּעזרת המילים שבּסוֹגריים . أكمل و ا الجمل ب و اسطة الكلمات بين الق و سين . א . שׂ ָר ָה הרבּה תמוּנוֹת בּטלפוֹן . היוֹם היא רוֹצה את כּל המּש פּ ָ חה . ( מצלמת / לצלם ) ב . חסן בּחליל . הוּא אוֹהב בּחליל כּל יוֹם . ( מנגן / לנגן ) ג . עוֹמר אוֹהב ספרים שׁל קוֹמיקס . הוּא ספרים שׁל קוֹמיקס בּספרייה . ( קוֹרא / לקרוֹא ) ד . תמרה ויסמין אוֹהבוֹת . ה ֵן כּל יוֹם שלישי בּחוּג הי פּ - ה וֹפּ . ( רוֹקדוֹת / לרקוֹד ) ה . דויד ועוֹמר בּאוֹטוֹבּוּס לבית הספר . הם אוֹהבים בּאוֹטוֹבּוּס . ( נוֹסעים / לנסוֹע ) ו . א ָמ ִיר ליד חסן , אבל הוּא רוֹצה ליד אדם . ( יוֹשב / לשבת ) ז . נדין אוֹהבת רק חוּלצוֹת סגוּלוֹת , אבל היוֹם היא חוּלצה ירוּקה . ( לוֹבשת / ללבּוֹש )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר