עמוד:177

. 3 כּתבוּ שאלה לכל תשוּבה . שׂימוּ לב למילים המוּדגשוֹת בּתשוּבה . השתמשוּ בּמילוֹת השאלה : מי , מה , איפ ֹה , למה , איזה , מתי , כּמה . اكتب و ا سؤالا لكل إجابة . انتبه و ا إلى الكلمات البا ر ز ة في الإجابة . استخدم و ا أدوات الاستفهام : מי , מה , איפ ֹה , למה , איזה , מתי , כּמה . שאלה א ֵיזה ס רֶ ט נ וּ ר ר וֹ א ָה ? תשוּבה נוּר רוֹאה סרט ע ָצוּב . אמיר אוֹהב לאכוֹל בּערב בּ ֵיצ ָה ו ְס ָל ָט . תמיר לֹא הוֹלךְ לפּארק , כּי הוּא חוֹלה . ד ָו ִיד נוֹסע לספארי . מאי ָה ג ָר ָה בּרחוֹב ה פּ ְ רחים יסמין הוֹלכת לחוּג בּ ְש ָע ָה ח ָמ ֵש ת ִש ְע ָה ילדים בּאים לחוּג . היא קוֹראת את הספר " הארי פּוֹטר " .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר