עמוד:158

. 13 בּית הספר בּמקוֹק וֹ גם שוֹנה מבּית ספר רגיל וגם דוֹמה לבית ספר רגיל . למה ? בּית הספר בּמקוֹק וֹ שוֹנה מבּית ספר רגיל כּי בּ ֵית הס ֵפ ֶר בּ ְמ ָקוֹק וֹ דוֹמ ֶה ל ְב ֵית ס ֵפ ֶר ר ָג ִיל כּ ִי . 14 ענוּ על השאלוֹת . א . למה התוֹשבים בּמקוֹק וֹ בּנוּ בּית ספר צף ? ב . איךְ התלמידים הגיעוּ לבית הספר ? ג . למה התוֹשבים בּמקוֹק וֹ רוֹצים לבנוֹת בּית ספר חדש ? . 15 כּ ִת ְ בוּ היה / הייתה / הי וּ לפי הטקסט בּעמוּדים . 157 - 156 בּית הספר בּמקוֹק וֹ גדוֹל . בּבית הספר שלוֹש קוֹמוֹת . בּ ְב ֵית הס ֵפ ֶר חצר גדוֹלה ו כּיתוֹת . בּבית הספר הר ְבּ ֵה תלמידים . שיעוּר מדעים , ו גם שיעוּרים בּחשבּוֹן וּבאנגלית . לכל התוֹשבים בּמקוֹק וֹ סירוֹת , והתלמידים הגיעוּ בּסירוֹת לבית הספר . ל ִפ ְע ָמ ִים סערה , הגלים גבוֹהים , והתלמידים לֹא הגיעוּ לבית הספר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר