עמוד:123

מי ראה את החתוּל ? . 7 קראוּ את השׂיחה וענוּ על השאלוֹת . המש פּ ָ חה שלנוּ יעל : סבתא דליה : עוֹד פּעם חתוּלים ! יעל : זה חתוּל שהלךְ לאיבּוּד . אימא : דוֹד ירוֹן : ליד הבּית שלי ראיתי חתוּל דוֹמה . יעל : בּאמת ??? דוֹד ירוֹן : הוּא שם כּבר כּמה ימים . יעל : מסכּן . אימא : הוּא בּטח רעב וצמא . דוֹד ירוֹן : נתתי ל וֹ אוֹכל וּמים . יעל : יוֹפי , מצאת אוֹת וֹ !! מ ִס ְכּ ֵן م سكين דוֹד ירוֹן אוֹמר : " הוּא שם כּבר כּמה ימים . " מ ִי ז ֶה הוּא ? א ֵיפ ֹה ז ֶה ש ָם ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר