עמוד:111

מ ָ ת ַ י ז ֶ ה ק ָ ר ָ ה ? פּעם ? אתמוֹל ? ואוּלי בּזמן אחר ? מילוֹת זמן אוֹמרוֹת לנוּ מתי משהוּ קרה . ذات مرة؟ أمس؟ أم في وقت آخر؟ ا لكلمات ا لتي تشير إلى ا لزم ن، تدلنا على وقت حدوث أمر ما . . 19 עבד וּ בּזוּגוֹת . בּחרוּ שני בּיטוּיי זמן ואמרוּ לחבר א וֹ לחברה מה עשׂיתם בּזמן הזה אתם יכוֹלים להיעזר בּ פּ ְ עלים בּעמוּד . 110 تحدث و ا في أزواج . اختا ر وا تعبيرين يدلان على الزمن، وق و ل و ا لزميلكم أو زميلتكم ماذا فعلتم في هذا ال و قت . يمكنكم الاستعانة بالأفعال في الصفحة . 110 פּעם ذات مرة ל ִפ ְנ ֵי ש ָע ָה قبل سنة א ֶת ְמוֹל أمس בּשבוּע שעבר في ا لأ سبوع الماضي לפני חוֹדש قبل شهر בּש ָנ ָה ש ֶע ָב ְר ָה في السنة الماضية . 20 השלימוּ את ה פּ ְ עלים הנכוֹנים , כּמ וֹ בּדוּגמה . أكمل و ا ب و اسطة الأفعال المناسبة . מצ ָאת דוּגמה : אימא , אתמוֹל את התיק שלךְ ? ( מצאתי , מצאת , מצאת ) א . אמרתי לךְ לבוֹא לפני שעה ! למה לֹא ? ( בּאתי / בּאת / בּאת ) ב . פּעם נפלת בּחצר ו את הרגל . ( שברת / שברתי / שברת ) ג . א ֲנ ִי את הסרט הזה לפני חוֹדש . ( ראית / ראיתי / ראית ) ד . אבּ ָא , ל ְא ָן בּשבוּע שעבר ? ( נסעת / נסעתי / נסעת ) ה . בּשנה שעברה הייתי בּת תשע , ואת בּת ש ֶבע . ( היית / היה / היית )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר