עמוד:91

שי ועוֹמר איתי להרבּה מקוֹמוֹת : לסרט , לפּארק , לים . הלךְ / הלכוּ שי הרבּה תמוּנוֹת יפוֹת בּטלפוֹן . צילם / צילמה בּים היה הכי כּיף . שי לי גלידה , ועוֹמר אוֹתי קנה / קנוּ לימדוּ / לימד ל ִשׂ ְחוֹת כּ ְמ וֹ כּ ֶל ֶב . ז ֶה ה ָי ָה ממ ָש מצ ְח ִיק . אח ֲר ֵי הצוֹה ֳרי ִים שי לחוּג ג ' וּד וֹ , נסע / נסעה ו ְעוֹמ ֶר איתי לקנוֹת פּיצה . הלכו ּ / הלךְ לשׂחוֹת يسبح הילד היה רק בּבּית כּל השבוּע ? לֹא , שי ועוֹמר לקחוּ אוֹת וֹ ל . אח ֲר ֵי ש ָבוּע א ֲחוֹת ִי בּ ָא ָה ו ְ אוֹת ִי הבּי ְת ָה . בּ ָרכּ ֶב ֶת א ֲחוֹת ִי לקחה / לקח שאלוּ / שאלה אוֹתי : " היה כּיף ? " אבל היא לֹא חיכּתה לתשוּבה . היא כּל הזמן בּטלפוֹן שלה . דיבּר / דיבּרה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר