עמוד:39

בּ ַ ה ַפ ְס ָק ָה מיכאל : אתה תלמיד חדש , נכוֹן ? אמיר : כּן , אני בּכיתה ה . 2 מיכאל : אתה משׂחק כּדוּרסל ? א ָמיר : כּ ֵן . מיכאל : אתה רוֹצה לשׂחק ? א ָמיר : בּכּיף ! בּכיתה ה 2 תלמיד חדש . יש / אין א ָמ ִיר לשׂחק כּדוּרסל . רוֹצה / לֹא רוֹצה . 4 קראוּ את השׂיחה והשלימוּ את המש פּ ָ טים . اقرأوا المحادثة وأكمل و ا الجمل .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר