עמוד:77

4 أ . هل أنتم ، أيضا ، تقضون بعض ٱ لوقت مع أحد أفراد عائلتكم ٱ لموسعة؟ ب . كيف تريدون قضاء ٱ لوقت مع أحد أفراد عائلتكم . عبئوا ٱ لجدول ٱ لتالي . 5 مهمتكم هي أن تتعلموا شيئا جديدا من ٱ لبالغين في ٱ لعائلة ، وأن تعلموهم شيئا جديدا ل يعرفونه . أ . اطلبوا من جدكم ، جدتكم أو من أي شخص بالغ أن يحكي لكم عن شيء حدث معه في ٱ لماضي ، أو أن يعلمكم شيئا كان مألوفا في ٱ لماضي : لعبة ، أغنية ، قصة أو أي شيء آخر . ب . علموا أنتم ٱ لشخص ٱ لبالغ من ٱ لعائلة ، شيئا تعرفونه . ج . هل وافق ٱ لبالغون على تنفيذ ٱ لمهمة ٱ لمشتركة؟ د . اكتبوا : الشيء ٱ لجديد ٱ لذي تعلمته : الشيء ٱ لجديد ٱ لذي تعلموه مني :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר