עמוד:40

أبو ... وأم ... عندما ولدت بدأ ٱ لناس يسمونك " أبو سامي " ويسمون أمي " أم سامي " . عندما سيولد أخواي ٱ لصغيران هل سيضيفون ٱ سميهما أيضا؟ في ٱ لعائلات ٱ لعربية عندما يولد للزوجين ولد يبدأ ٱ لناس بتكنيتهما . أي يضيفون كلمة أبو و ٱ سم ٱ لولد ، فمثل ، يكنون ٱ لب " أبو سامي" و ٱ لم " أم سامي " . في بعض ٱ لعائلات ل يوجد أبناء ذكور بل بنات فقط ، عندها يكنون ٱ لب و ٱ لم ب ٱ سم ٱ لبنت ٱ لبكر . عندما نتوجه إلى ٱ لرجل أو ٱ لمرأة ب ٱ لكنية فهذا يدل على ٱ حترامنا لهما .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר