עמוד:90

סבתא ענתה על המכתב שׁל תמר . • •••• אל : תמר ט׳ בּאדר ת ָמ ָר ִי ח ֲב ִיב ָת ִי , ק ָר ָאת ִי ע ַל ה ַפּר ָס וה ִתר ַג ַשׁת ִי ! א ֲנ ִי מב ַל ָה נ ִפל ָא . לֹא פּ ָ ג ַשׁת ִי נ ָס ִי ךְ , א ֲב ָל בּ ִ ק ַרת ִי בּ ַ ט ִיר ָה שׁ ֶ ל מ ַל כּ ַ ת א ַנגל ִי ָה . ה ַמ ַל כּ ָ ה וה ַנס ִיכ ִים ג ָר ִים בּ ַ ט ִיר ָה ר ַק בּ ַ ק ַי ִץ . ר ָא ִית ִי ג ַם א ֶת ה ַת ַכ שׁ ִ יט ִים ה ַיק ָר ִים שׁ ֶ ל ה ַמ ַל כּ ָ ה . ק ָנ ִית ִי ט ִיר ָה קט ַנ ָה ל בּ ַ ר , ול ָ ךְ ק ָנ ִית ִי צ ָע ִיף . ג ַם א ֲנ ִי כּב ָר מ ִתג ַעג ַע ַת ! בּא ַה ֲב ָה ר ַ בּ ָ ה , ס ָבת ָא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר