עמוד:87

אי ךְ נראה יוֹא שׁ בּהתחלת השׁיר ? הקיפ וּ את הציוּר המתאים . מה הציע הרוֹפא כּדי שׁיוֹא שׁ יתחזק ? צבע וּ את הציוּר המתאים . מה אכל יוֹא שׁ אחרי הבּקוּר אצל הרוֹפא ? צבע וּ רק את המאכלים שׁהוֹפיע וּ בּשׁיר . הקיפ וּ רק את המלים שׁמתחרזוֹת עם יוֹא שׁ . בּ ָ צ ָל • ק ַ שׁ • ח ַל ָ שׁ • ח ֲב ִית ָה • נ ִג ַ שׁ • מ ַמ ָ שׁ • מ ָר ָק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר