עמוד:84

סבתא נסעה לאנגליה . תמר כּתבה לה מכתב . • •••• אל : סבתא ג ' בּאדר ס ָבת ָא יק ָר ָה , תנ ַח ֲ שׁ ִ י מ ָה ק ָר ָה ! ק ִ בּ ַ לת ִי פּר ָס ! ר ַצת ִי בּ ַ מ ִגר ָ שׁ ע ִם ה ַיל ָד ִים וה ָי ִית ִי ה ֲכ ִי מה ִיר ָה . א ַי ָל ָה ה ִג ִיע ָה שׁנ ִי ָה , וג ַם ה ִיא ק ִבּל ָה פּר ָס . בּ ַ ל ַיל ָה לֹא נ ִרד ַמת ִי . א ִמ ָא י ָשׁב ָה לי ָד ִי וס ִפּר ָה ל ִי א ַג ָד ָה ע ַל נס ִיכ ָה י ָפ ָה . א ַת פּ ָ ג ַשׁת נ ָס ִי ךְ א וֹ נס ִיכ ָה בּא ַנגל ִי ָה ? א ֲנ ִי כּב ָר מ ִתג ַעג ַע ַת . מ ָת ַי א ַת בּ ָ א ָה ? בּא ַה ֲב ָה , ת ָמ ָר כּאן אנגליה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר