עמוד:69

צ ִ י , צ ִ , צ ָ , צ ַ , צ ְ , ץ ח ָצ ִיל צ ִי צ ַל ַח ַת צ ַ צב ָע ִים צ צ ִ צ צ צבע וּ לפי ההוֹראוֹת . מה קבּלתם ? כּתב וּ . ח ָצ ִיל • ע ָצ ִיץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר