עמוד:53

השׁלימ וּ את הס פּ וּר . העזר וּ בּמחסן . הנעל ה שׁ ְ ניה א ִמ ָא ל ָב שׁ ָ ה ח ַם . ה ִיא ע ָנד ָה ח ֲד ָ שׁ ִ ים . ה ִיא ר ַק נ ַע ַל א ַח ַת . א ַ בּ ָ א שׁ ָ א ַל : מ ִי ר ָא ָה א ֶת ה ַ ה ַשׁנ ִי ָה שׁ ֶ ל א ִמ ָא ? בּ ַ ר : ה ַנ ַע ַל מ ִת ַח ַת ל ַס ַ פּ ָ ה . ע ֲג ִיל ִים • מ ְע ִיל • נ ַע ַל • נ ָע ֲל ָה • ע ָנ ָה כּן א וֹ לֹא ? סמנ וּ כּמ וֹ בּדגמה . אמא לבשׁה מעיל חם . אמא ענדה עגילים ישׁנים . אבּא ראה את הנעל שׁל אמא . לֹא כּן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר