עמוד:22

שׁיר חד שׁ תמר למדה שׁיר חד שׁ . תמר שׁרה את השׁיר לאבּא . אבּא נתן לתמר נשׁיקה . תמר למדה את בּר לשׁיר את השׁיר . בּ ַ ל ַיל ָה א ִמ ָא בּ ָ א ָה . בּר שׁר את השׁיר לאמא . א ִמ ָא א ָמר ָה : מ ָח ָר נ ָ שׁ ִ יר א ֶת ה ַ שׁ ִ יר בּי ַח ַד . ענ וּ לפי הס פּ וּר . מ ִי שׁ ָ ר א ֶת ה ַ שׁ ִ יר לא ַ בּ ָ א ? מ ִי שׁ ָ ר א ֶת ה ַ שׁ ִ יר לא ִמ ָא ? מ ִי נ ָת ַן נ שׁ ִ יק ָה לת ָמ ָר ? מ ִי בּ ָ א ָה בּ ַ ל ַיל ָה ? מ ִי י ָ שׁ ִ יר א ֶת ה ַ שׁ ִ יר מ ָח ָר ? א בּ ָ א ת ָמ ָר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר