עמוד:2

הסדרה " קסם וחברים " היא עדכון הסדרה " מפתח הקסם " ( 2013 ) ניהול תחום שפות : ד " ר נעמי גורבט ניהול הפיתוח : ענת דלל פיתוח וכתיבה : ד " ר נירה לוין , מיה דביר , חיה יצחקי ייעוץ אקדמי : ד " ר נעמי גורבט ייעוץ דידקטי : ד " ר נירה לוין ניקוד : נורית גולדרייך עריכת מגדר : נורית ויס ניהול קריאטיבי : רקפת אביב איור : ניר גולן , עידית פרידמן , לירן רביב , רוסלן בוצמן עיצוב גרפי : סטודיו מרחב הפקת עיצוב : מיכל אורון , רותי בטינגר טיפול בזכויות יוצרים : נועה נתנאל ( טקסטים ) , דבורה גרודה ( תמונות ) הבאה לדפוס : דניאל אשל השתתפו בפיתוח במהדורה הקודמת של " מפתח הקסם" ניהול תחום שפות במטח : ד " ר נעמי גורבט ניהול התכנית : נירה לוין , חיה יצחקי פיתוח וכתיבה : רונית בן ארי , נירה לוין ייעוץ אקדמי : פרופ ' עלית אולשטיין ייעוץ דידקטי : מירה אואן ז "ל זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחוברת , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מחוברת זו . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחוברת זו , בכולה או בחלקים ממנה , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית ) . © כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים ששובצו בספר זה שמורות לבעליהן . פירוט בעלי הזכויות בסוף הספר . © תשע״ח . 2018 - כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , קלאוזנר , 16 תל אביב . 6901128

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר