עמוד:4

أ قسم من كمية - الكسور ٱﻷ ساسية مع ٱ ل ْم ُعل ﱢ م / ة . 1 كان مع ٱ لدب 12 حبة توت وأكل منها . 3 كم حبة توت أكل ٱ لدب؟ أ . اقترحوا كيف يمكن ٱ لستعانة بعود ٱ لثلاث لكي تجيبوا عن ٱ لسؤال . ب . أكملوا : أكل ٱ لدب حبات توت . . 2 ارسموا بالونات ، وأكملوا . مثال معطى 10 بالونات . 1 من ٱ لبالونات هي زرقاء . 5 يوج َد ُ 2 بالونات زرقاء . مقام ٱ لكس هو ، 5 ولذلك نحل بواسطة عود أخماس . أ معطى 8 بالونات . 1 من ٱ لبالونات هي زرقاء . 4 يوجد بالونات زرقاء . التلاميذ ليسوا ملزمين برسم أقواس الكسور كما في المثال .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר