עמוד:173

קודם , אחר כך קוֹד ֶם אני מספּרת סיפּוּר לנוּר , ו ְאחר כּ ָ ךְ אני מספּרת סיפּוּר לעדי . בּעברית - קוֹדם ... אחר כּךְ ... בּערבית - في البداية ... بعد ذلك ... 1 מה עוֹשׂים קוֹד ֶם וּמה עוֹשׂים אחר כּ ָ ךְ ? כּתבוּ כּמוֹ בּדוּגמה . ماذا نفعل קוֹד ֶם وماذا نفعل אחר כּ ָ ךְ ؟ اكتبوا كما في المثال . אני הוֹלךְ לבית הספר . אני קם . ק וֹ דם א ֲני קם , ו ְא ַחר כָּךְ א ֲני ה וֹ ל ךְ לב ֵית הספר . אני מכינה סלט . אני קוֹנה ירקוֹת . אני יוֹשׁבת בּכּיתה . אני הוֹלכת לבית הספר . אני משׂחק עם סבּא שׁשׁ - בּשׁ . אני נוֹסע לסבּא . אני אוֹמר : לילה טוֹב . אני ישן . אני שׁרה . אני לוֹמדת שׁיר . אני קם . אני שׁוֹתה תה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר