עמוד:139

5 הרכּיבוּ שׁלוֹשׁה משׁ פּ ָ טים . היעזרוּ בּדוּגמה . كونوا ثلاث جمل . استعينوا بالمثال . א ֲנ ִי אוֹכל אוֹכלת ס ָל ָט בּ ָ נ ָנ ָה ג ְב ִינ ָה תפּוּח מ ָר ָ ק פ ָלאפ ֶל פּ ִית ָה י ָרוֹק ג ְדוֹל ָה ג ָדוֹל ח ַם ח ַמ ָה צהוּבּה ק ְט ַנ ָה א ֲני א וֹ כ ֶלת ת פּוּ ח י ָר וֹ ק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר