עמוד:120

3 השׁלימוּ בּציוּר את שׁמוֹת בּני המשׁ פּ ָ חה שׁל עדי . أكملوا في الرسمة أسماء أفراد عائلة عدي . קוֹראים לי ע ֲד ִי . אח שׁלי בּכיתה ו . קוֹראים ל וֹ אדם . אחוֹת שׁלי בּכיתה א . קוֹראים לה נדין . אימא שׁלי מוֹרה . קוֹראים לה ת ָמ ָר ָה . אבּא שׁלי צלם . קוֹראים ל וֹ אמיר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר