עמוד:116

1 השׁלימוּ . أكملوا . לשׁכן החדשׁ קוֹראים . גם לאימא שׁל שׁחר קוֹראים . מדבּר ערבית . ג ַם מ ְד ַ בּ ֶ ר ֶ ת ע ֲר ָ ב ִית . 2 מה שׁחר ועדי עוֹשׂים עכשׁיו ? הקיפוּ את הציוּר המתאים . ماذا يفعل شاحر وعدي الآن؟ حوطوا الرسمة الملائمة .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר