עמוד:96

אני קוֹרא ! אני קוֹראת ! השׁלימוּ את החרוּזים . היעזרוּ בּמחסן . أكملوا القوافي . استعينوا بالمخزن . מה עוֹשׂה שׂרה ? ה ִיא מ ְנ ַגנ ֶת בּ ַ למה צוֹחק אלוֹן ? כּי ע ָף לוֹ ה ַ מה עוֹשׂה בּרק ? הוּא אוֹכל מה עוֹשׂה אלוֹן ? הוּא יוֹשׁב ליד ה מה עוֹשׂה אסיל ? הוּא רוֹכב על מה עוֹשׂה דנה ? היא אוֹכלת מה עוֹשׂה אמיר ? הוּא עוֹמ ֵד ל ְי ַד ה ַ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר