עמוד:91

2 השׁלימוּ את הסיפּוּר לפי הציוּר בּעמוּד הקוֹדם . היעזרוּ בּדוּגמה . أكملوا القصة حسب الرسمة في الصفحة السابقة . استعينوا بالمثال . בּוֹקר . השעה שמוֹנה . ע וֹמר י וֹש ֵב ו ְ ח וֹש ֵב . יוֹשב / יוֹשבת חוֹשב / חוֹשבת ס ֵפ ֶר ו ְ . קוֹרא / קוֹראת צוֹחק / צוֹחקת ו בּ ָ נ ָנ ָה . יוֹשב / יוֹשבת אוֹכל / אוֹכלת . מ ָה ה ִיא ? כּ וֹתב / כּ וֹתבת כּ וֹתב / כּ וֹתבת ו ְ . עוֹמד / עוֹמדת חוֹלם / חוֹלמת המוֹרה בּאה ו : שלוֹם , ילדים ! אוֹמר / אוֹמרת 3 השלימוּ את השאלוֹת לפי התשׁוּבה . היעזרוּ בּמחסן . أكملوا الأسئلة حسب الإجابة . استعينوا بالمخزن . א ֵיפ ֹה א ַת ָה ? מ ָה א ַת ָה ? ל ָמ ָה א ַת ְ ? מ ָה א ַת ָה ? מ ָה א ַת ְ ? ליד אמיר . ספר על חיוֹת . כּי זה מצחיק . מילים בּעברית . שיר על האביב . כּוֹתבת לוֹמ ֵד קוֹרא צוֹחקת יוֹשב שׁיר أغنية חוֹשב يفكر חוֹלם يحلم

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר