עמוד:52

3 מתחוּ קו בּין החרוּזים כּמוֹ בּדוּגמה . صلوا بخط بين الكلمات التي تنتهي بنفس النغمة، كما في المثال . א ַר ְנ ָב ע ַכ ְ בּ ָ ר ח ַם ג ַלג ַל פּ ַר ְפּ ַר י ָם ח ָל ָב ג ָמ ָל 4 כּתבוּ כּל מילה בּמקוֹם המתאים כּמוֹ בּדוּגמה : צ ָב , גמ ָל , נ ְמ ָל ָה . اكتبوا كل كلمة في المكان المناسب كما في المثال : צ ָב , גמ ָל , נ ְמ ָל ָה . ע ִב ְר ִית ע ֲר ָב ִית ا لع بري ة ا لعربية כּתבוּ את שׁמוֹת החיוֹת בּערבית . اكتبوا أسماء الحيوانات باللغة العربية .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר