עמוד:51

על , ליד א ַג ָס על צ ַל ַח ַת א ַג ָס ל ְיד בּ ָ נ ָנ ָה על على ליד بجانب 1 מ ִי ל ְיד מי ? השׁלימוּ . من بجانب من؟ أكملوا . ע ַל ְמ ָה ל ְי ַד גלי ָה . גל ְיה ל ְיד ו ְג ַם ל ְי ַד . ד ַנ ְי ָה ל ְי ַד . ל ַי ְל ָה ל ְי ַד ו ְג ַם ל ְי ַד . 2 ה ַש ְׁ ל ִימוּ על אוֹ ל ְיד לפי הציוּר . أكملوا بواسطة על أو ל ְיד حسب الرسمة . ע ַכ ְ בּ ָ ר ו ְא ַר ְ נ ָב ח ַס ָה . ע ַכ ְ בּ ָ ר ו ְא ַר ְ נ ָב צ ָב . ע ַכ ְ בּ ָ ר ו ְא ַר ְ נ ָב ג ַג .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר