עמוד:49

ל ... ל ַי ְל ָה בּ ָ א ָה ל ְד ַנ ְיה . 3 ה ַש ְׁ ל ִימוּ ב ְ אוֹ ל ְ . أكملوا بواسطة ב ְ أو ל ְ . ס ַע ַר גר נ ָצ ְר ַת . ל ַי ְל ָה בּ ָ א ָה ס ַע ַר . גם אדם בּא ס ַע ַר . אדם , לילה וסער נ ָצ ְר ַת . ל ְד ַני ָה إلى دانيا השלימוּ . 4 أكملوا . א ָד ָם ג ָר ט ַמ ְר ָה . בּ ָ א ָה א ָד ָם . ג ַם בּאה לאדם . אדם , לילה ודניה ט ַמ ְר ָה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר