עמוד:26

צ מ ָה מ ַת ְח ִיל בּ ְ - צ ? כּתבוּ צ , צבּמקוֹם המתאים . ما الذي يبدأ بـ - צ ؟ اكتبوا צ , צ في المكان المناسب . ץ מה שׁוֹמעים בּסוֹף המילה ? סמנוּ . ماذا تسمعون في نهاية الكلمة؟ أشيروا . הקיפוּ בּציוּר בּעמוּדים 7 - 6 דבר אחד שׁמתחיל בּ - צ . حوطوا في الرسمة على الصفحات 7 - 6 شيئا واحدا يبدأ بـ - צ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר